ในประเทศ วัดพระธรรมกายจัดบวชบูชา แทนคุณบิดามารดา 3,000 รูป

นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ยกกำลัง three สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House…

บวชพระ ฟรี ปี 66

‘พีระพันธุ์’ รับแนวโน้ม ‘บิ๊กตู่’ สมัครสมาชิกรทสช. 9 ม.ค.นี้ “พล.อ.ประยุทธ์” ถือฤกษ์สมัครสมาชิก รทสช. © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด. All Rights Reserved. สุนทรียะสนทนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีประสิท…

บวชพระ ฟรี ปี 66

นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE วันที่ sixteen มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น…. 9 .ในวันที่ 2 ก.พ. sixty six เมื่อพระภิกษุ forty five รูปฉันเช้าเสร็จเรียบร้อยจะเริ่มทำพิธีลาสิกขา เป็นอันเสร็จสิ้นโครงการบรรพชาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ (เจ้าภาพควรมาเวลา 08.00 น.).. นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น….

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะครม. เป็นพิธีปลงผมวันที่ 25 ธ.ค. และพิธีบรรพชาอุปสมบทวันที่ 26 ธ.ค. นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา กศน. นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน…

อบรมออนไลน์ “การใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับครูคัดกรอง ครั้งที่ 5” จำนวน 100 คน รับเกียรติบัตรโดย กสศ. • ขอเชิญร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา เทศน์มหาชาติ – บวชเนกขัมมะจารีณี – เวียนเทียน ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กทม. ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ม.ค…. มาร์ส เพ็ทแคร์ ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ Better Cities for Pets ร่วมมือกับกทม. ด่วน..ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในงานวันครู EP6 เรื่อง Making Learning More Playful Through Enquiry รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา…

นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ รายการปลูกจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น…. นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น…. วันที่ 26 มกราคม นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดโครงการ ส่งเสริมขบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น…. นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมบรรณาธิการเอกสารพัฒนาทักษะวิชาการผู้เรียนรายบุคคล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น….